Volejbal Braník

Ceník příspěvků

Ceník příspěvků na rok 2023/24

Příspěvky se platí na účet klubu vedený u ČSOB a.s., 272688777/0300Jako VS uveďte číslo z vystavené faktury klubem (Sportes).

Sourozenecké slevy

Pokud jsou členy klubu sourozenci, mladší z nich získává na členské příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 1 000 Kč  (500 Kč/ pololetí) a to naposledy v roce, ve kterém starší sourozenec dovrší 18 let. Třetí a každý další sourozenec platí také snížený příspěvek ve výši 1 000 Kč/ pololetí. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích a jsou řádně uhrazeny příspěvky za starší sourozence za dotčený rok.

 

Sociální program

Filozofií ABC Braníku je, že každý, kdo chce hrát beachvolejbal, tak může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru TJ ABC Braník (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti v konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok.