Volejbal Braník

Trenérské desatero

Trenéři

  1. Jsou si dobře vědomi toho, že za děti přebírají odpovědnost, která jinak přísluší rodičům.
  2. Vedou děti svým příkladem a mají na paměti, že pro děti jsou vzorem.
  3. Jsou velkorysí, pokud jde o pochvaly a zároveň se nikdy dětem nevysmívají ani na ně nekřičí pro chyby nebo prohraná utkání.
  4. Učí děti, že pravidla hry jsou vzájemnou dohodou, kterou nikdo nemůže obcházet nebo porušovat a proto tu jsou a platí pro všechny.
  5. Mají pro činnost trenéra mládeže řádnou kvalifikaci a stále pracují na svém vzdělávání.
  6. Na hráče mají přiměřené požadavky, ať už jde o fyzické výkony nebo čas.
  7. Podporují respekt ke všem zúčastněným – spoluhráčům, rozhodčímu, soupeři i dalším osobám, které se na utkáních podílejí.
  8. Vytvářejí pro trénink bezpečné a příjemné prostředí a vždy dbají doporučení lékařů ohledně zdravotního stavu hráčů.
  9. Preferují výkon před výsledkem, vždy jim záleží na tom naučit dítě sportovní činnost, až poté sledovat výsledek.
  10. Pracují jako jeden tým – pracuj i ty jako tým s námi!
logo